อาหารว่างที่มีประโยชน์อีกจาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) และกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ (U.S. Department of Health and Human Services (HHS)) ได้นำเสนอระบบแนะนำการบริโภคอาหารโดยรวม (เลือกอาหารในจานของฉัน) เพื่อให้ชาวอเมริกันมีความตระหนักถึงประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อสุขภาพ ที่การปรับปรุงพฤติกรรมด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย และวิถีการดำเนินชีวิต ที่ทำอย่างง่าย ๆ ไม่มากมาย ส่งผลให้เกิดขึ้นได้.

สัญลักษณ์ “เลือกอาหารในจานของฉัน” แสดงสัดส่วนของอาหารแต่ละหมู่ที่แนะนำให้บริโภค (ธัญชาติ ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม โปรตีน และน้ำมัน) และให้ความสนใจ ไปที่ความสำคัญของการตัดสินใจเลือกอาหารอย่างชาญฉลาดในอาหารทุกๆหมู่ในทุก ๆ วัน อาหารแต่ละหมู่ให้สารอาหารบางชนิดที่คุณต้องการ แต่ไม่ทั้งหมด อาหารต่างๆในหมู่หนึ่ง ไม่สามารถทดแทนอาหารกลุ่มอื่นได้ และไม่มีอาหารกลุ่มใดสำคัญกว่ากลุ่มอื่น ๆ สำหรับสุขภาพที่ดีคุณจะต้องการอาหารพร้อมกับการออกกำลังกาย ปริมาณที่คุณต้องการอาหารแต้ละหมู่ขึ้นกับอายุ เพศ และระดับของกิจกรรมการออกกำลังกาย

Back to Top